REGELS EN KLACHTEN

Als psychotherapeut heb ik een BIG-registratie en ben ik aangesloten bij 
verschillende specialistische beroepsverenigingen. Vanuit mijn beroep ben 
ik gebonden aan een beroepscode met daaraan verbonden regels. 
Zo heeft een psychotherapeut bijvoorbeeld geheimhoudingsplicht. Alleen 
met je schriftelijke toestemming mag een psychotherapeut een andere 
hulpverlener, zoals bijvoorbeeld je huisarts, informatie geven over je 
behandeling.  
 
Als je een klacht hebt over mij of over de psychotherapie, dan zijn er 
verschillende mogelijkheden om met deze klacht iets te doen: 
1. Je kunt je klacht in eerste instantie het beste met mij bespreken. Het 
    kan tenslotte gaan om een misverstand, dat in een gesprek besproken 
    kan worden en zo mogelijk komen we er dan uit of zoeken we naar een 
    oplossing.
2. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je je wenden tot de LVVP, 
    de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en 
    Psychotherapeuten. Je kunt dan in contact gebracht worden met een 
    regionale klachtenbemiddelaar. 
    Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
    Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06
    of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die          een klacht hebben  het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.'
3. Als je klacht zo ernstig is, dat een dergelijke bemiddeling niet 
    voldoende resultaat oplevert, dan kun je je wenden tot de 
    Klachtencommissie van de LVVP. Deze commissie bestaat uit een 
    externe, onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger van de 
    Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. 
    De klacht wordt dan, tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht 
    Cliënten Zorgsector, getoetst aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten.
4. Op grond van de Wet BIG vallen psychotherapeuten onder het Tuchtrecht. 
    Daarom kun je je klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de 
    Gezondheidszorg. 
    Kijk voor informatie op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

Adressen :
LVVP: Maliebaan 50b, 3581 CS Utrecht. 
           Tel. 0302364338, bureau@lvvp.info, www.lvvp.info 
Klachtencommissie LVVP: 
           T.a.v. Mr. M.J.J. de Ridder, ambtelijk secretaris. 
           Postbus 13086, 3507 LB Utrecht
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: 
           Postbus 20302, 2500 EH Den Haag,
           Tel. 0703405417 www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag