WERKWIJZE

 
 
Het eerste en tweede gesprek zijn intake gesprekken.
In het eerste gesprek maak ik aantekeningen en proberen we zicht te krijgen op de reden van je aanmelding en op je hulpvraag. 
Vervolgens kijken we samen wat het behandelplan zal worden en als je je kunt vinden in het aanbod en mijn manier van werken gaan we samen verder. 
 
In eerste instantie is het belangrijk dat we een goede werkrelatie opbouwen. De zogenoemde 'klik' is belangrijk voor een constructieve voortgang. 
Omdat de werkwijze altijd MAATWERK is, is het hier niet mogelijk om aan te geven hoe je psychotherapie precies zal verlopen. Samen proberen we in ieder geval te bereiken dat je jezelf gaat begrijpen en dat je kunt omgaan met je gevoelens en belevingen. 
 
Toch kan ik wel aangeven hoe ik over het algemeen werk.....
Vaak krijgen mensen problemen omdat ze geen contact meer hebben met hun eigen belevingen en gevoelens. In de loop van hun leven worden veel mensen angstig voor hun eigen gevoelens, omdat het heftige en pijnlijke gevoelens kunnen zijn, of omdat deze gevoelens in het verleden werden afgewezen. Mensen willen die angst niet meer voelen en ook de gevoelens zelf niet waarvoor ze angstig zijn. Een beleving van eenzaamheid of vervreemding van zichzelf kan dan een gevolg zijn, omdat het contact met de eigen gevoelens is verbroken.  
 
Een dynamische psychotherapie is erop gericht om je eigen gevoelens weer te leren ervaren. Gevoelens worden vaak onderdrukt met behulp van verschillende (afweer)mechanismen, die we in de therapie 'muren' zullen noemen. Soms gaan mensen bijvoorbeeld relativeren, redeneren, zich aanpassen, zich terugtrekken, een machteloze of hulpeloze positie innemen, terwijl daar eigenlijk verdriet of woede onder zit. 
 
In de therapie zul je vertrouwd worden gemaakt met je eigen mechanismen waarmee je je gevoelens onderdrukt. Dan kun je zelf kiezen of je deze (afweer)mechanismen wil behouden of juist wil opheffen. Als je kiest voor opheffen en er komen dan heftige of pijnlijke gevoelens naar boven, dan kunnen we samen gaan begrijpen waar deze gevoelens over gaan en waar deze qua intensiteit hun oorsprong hebben.
 
Als je meer wil weten over wat psychotherapie in het algemeen nu precies kan inhouden, dan kun je informatie vinden op verschillende websites van deze beroepsverenigingen. Onder het kopje Links kun je enkele beroepsverenigingen vinden.