KOSTEN

Sinds 2022 is de psychotherapie ondergebracht in het nieuwe zorgprestatiemodel.

De kosten hiervoor vallen onder de basisverzekering van de zorgverzekering.

De tarieven zijn nog niet helemaal duidelijk.

Ik heb een contract met Zilveren Kruis ( incl. FBTO, de Friesland, Achmea). Daar worden alle kosten vergoed.

Bij andere verzekeringen wordt afhankelijk van de polis 60-100% vergoed.

Let op: het eigen risico (€ 385,00) blijft wel bestaan!    

 

 Je moet een verwijsbrief hebben van de huisarts. Op de verwijsbrief moet staan:

  1. de reden van verwijzing,
  2. de ( vermoedelijke) diagnose.
  3. De AGB code van de huisarts
  4. Naam en geboortedatum en BSN nummer

No show

Afspraken die niet nagekomen worden zijn niet declarabel. Als je een afspraak niet of niet tijdig (binnen 24 uur) afgezegd hebt, komen de kosten hiervan voor je eigen rekening (no show). Voor een gemiste sessie wordt een bedrag van 100 euro in rekening gebracht.

Onverzekerde Zorg

Voor een aantal diagnoses is de zorg niet meer verzekerd, Als je een behandeling wil voor klachten welke niet vallen onder verzekerde zorg, zou je de behandeling zelf moeten betalen. De kosten van een enkel consult zijn 100 euro, van een dubbele sessie 200 euro.